8th March 2013 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai – Part 1

8th March 2013 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai – Part 2

8th March 2013 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai – Part 3

8th March 2013 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai – Part 4